Vi bor i Gödestad

Vi bor i Gödestad

Välkommen till vår sida där vi presenterar gödesta'bor. Nyinflyttad eller gammal i Gödestad, spelar ingen roll. Gödesta'bo är du från första dagen i Gödestad! Vill du, du och din sambo eller du och din familj bli presenterad, tag kontakt via kontakt@godestad.se

Överstegård och Simmens

Familjen Vastersson- Mennerholm bor i Överstegård och familjen Andersson till Simmens. De bor  i varsin ända av Gödestads gamla by.


Ida Mennerholm-Vastersson (35år) och Anders Vastersson (35 år), båda födda 1984, med barnen Stella (6 år) och Ralf (3 år) bor i Överstegården, på backkrönet i Gödestad. Pia Andersson (45 år) och Andreas Andersson (40 år) med barnen Alice (13 år), Maja (11år) och Anton (8år) bor till Simmens, gården längst ner i gödestadbacken mot öster. De båda gårdarna har det gemensamt att sedan urminnestid ligga kvar på sina platser. Både storskiftet 1806 och laga skifte 1862 har överlevde dom och fick vara kvar i samma läge. Nuvarande manhus till Simmens sägs vara köpt på en marknad i Skällinge 1876.

Familjen Rabe/Johansson

Karin Johansson född 1989 och David Rabe född 1984 bor på Ekarevägen 1 med sina två barn Erik och Alma.

Karin och David flyttade till Gödestad i slutet av januari 2017. De kände sig direkt välkomna, mycket tack vare en inbjudan till söndagsmiddag som låg i brevlådan vid inflyttning. Karin och David nappade på injudan till middagen som var redan dagen därpå och de fick redan vid det tillfället träffa flera grannar och andra ortsbor.

Sonen Erik var med i flyttlasset medan dottern Alma föddes hösten 2017.

Familjen Ärdemyr

Mamma Emel född 1989,

pappa Carl född 1987 och sonen Vilhelm född i april 2018.

Bor i gamla lärarbostaden vid skolan.


Vi träffas i trädgården hemma hos familjen Ärdemyr i början av augusti, slutet av den rekordtorra sommaren 2018 börjar skönjas. Emel, Carl och Vilhelm bor i villan som en gång var lärarbostad till skolan som ligger alldeles bredvid.


Emel är född i Bulgarien, kom som ettåring med sin familj till Varberg. Hon har växt upp centralt inne i Varberg och anser sig vara en stadsbo som nu flyttat ut på landet. Carl däremot har flyttat tillbaka till huset där han föddes och till miljön han växte upp i.Gödestads hembygdsförening


Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.


I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta  oss i Gödestad


Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg


T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved