5 (röd) Stamnared-Sällstorp-Lindberga-Varberg

Stamnared-Sällstorp-Lindberga- ca 49 km

 

Följ Monarkleden ca 24 km, förbi Stamnareds kyrka, nerför den härliga utförslöpan. Nere på slätten cyklar du rakt fram i nittiograders kurvan. Här ansluter slingan över Sällstorp.

 

 

Gödestads hembygdsförening

 

Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.

 

I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta oss i Gödestad

 

Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg

 

T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved