5 (röd) Stamnared-Sällstorp-Lindberga-Varberg

Stamnared-Sällstorp-Lindberga- ca 49 km


Följ Monarkleden ca 24 km, förbi Stamnareds kyrka, nerför den härliga utförslöpan. Nere på slätten cyklar du rakt fram i nittiograders kurvan. Här ansluter slingan över Sällstorp.Gödestads hembygdsförening


Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.


I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta  oss i Gödestad


Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg


T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved