Cykla och promenera i Gödestad

Rekreation och mötesplatser i Gödestad

I Gödestad, halland minsta socken, finns många möjligheter till rekreation och platser att mötas på. De flesta platser och anläggningar sköts ideellt av krafter i bygden. Gödestads Hembygdsförening i samarbete med vägföreningen Ekarevägen-Källebergsvägen samlar upp alla initiativ och organiserar arbetet. Hembygdsföreningen ansöker varje år om Byapeng  av Varbergs kommun till trivselåtgärder.


Allaktivitetsplats

För boule, boccia, kubb och andra utomhusaktviteter

Skridskodammen

När vädret tillåter finns strax öster om kyrkan naturis.

Södra kultursponsrar insatser på Galgberget!


Södra skogsägarna kultursponrar Gödestads Hembygdsförening med 10 000 kronor för insatser på Galgberget. I uppdraget ingår att underhålla vandringsleder, arrangera lämpliga utsiktsplatser och berätta om kulturplatser samt fågelliv.

Kontakta  oss i Gödestad


Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg


T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Källeberg - väster om kyrkan

1,7 km spår med träflis finns med lämplig startpunkt vid Gamla skolan eller från kyrkans nya parkering (bakom kyrkan, infart från Höggärdsvägen). Banan är även lämplig för den som letar efter ett sugande backar. Med sin kuperade terräng lämpar den sig väl för hårdare träning.

Området ägs av Varbergs kommun. Mycket av arbetet kring banan och området sköts av ideella krafter i vägsamfällighetsföreningen Källebergsvägen och Ekarevägen.

Gödestads hembygdsförening


Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.


I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Copyright @ All rights reserved