Monarkleden och anslutningar

VÄLKOMMEN TILL MONARKLEDEN


Cykelsträckan mellan Varberg centrum och Agnbäck i Kungsäter har namnet efter Monarkfabriken i Varberg. Till och från leden ansluter dessutom ett flertal olika cykelslingor i olika riktingar. Välj din sträcka genom att klicka på någon bild.

Gödestads hembygdsförening


Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.


I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta  oss i Gödestad


Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg


T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved