Översiktsplaner, strategier

Planer för Gödestad

Varbergs Kommun påbörjar hösten 2017 arbeten med att ta fram ortutvecklingsstrategier för mindre orter på Varbergs landsbygd. Gödestad är först ut i denna processen.

Som utgångspunkt finns de redan antagna planerna (finns i länkarna här till vänster).

 

Alla boende i Gödestad inbjuds att delta i att utforma vår framtida boendemiljö och utveckling.

Första träff 2 juli, andra träff 3 september, tredje träff 11 september, fjärde träff 25 september.

 

Vad som framkommer i diskussioner och framtida förslag redovisas på denna sidan.

Gödestads hembygdsförening

 

Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.

 

I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta oss i Gödestad

 

Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg

 

T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved