Utveckling

UTVECKLING - FÖR GÖDESTAD

Välkommen att delta i utvecklingsarbete för Gödestad till nytta för alla invånare.

Ta chansen att delta i de möten som anordnas kring de olika projekten för att kunna använda din möjlighet att påverka!

Här informeras om möten, arbetsgrupper, planer och resultat.

 

Träff 25 september kl. 19.00 i Gamla skolan

Prioriterade frågor för Gödestad som ska framföras i dialogmöten med Varbergs kommun 25 oktober. Se inbjudan

 

I dialogmöten ska även diskussion om kommens markanvändning i Gödestad diskuteras, i planen föreslås ett område norr om Källeberg för framtida byggnation. Välkommen att lämna synpunkter om detta!

 

Läs planen för Gödestad här

UTVECKLING AV MÖTESPLATS KÄLLEBERG

Ett förslag till utvecklingsplan för att göra Källeberg till ett attraktiv område för aktiviteter är framtaget. Det ingår i planen för Byapengen flera år framöver. Målsättningen är att det ska finnas en aktivitet för alla.

 

 

POLITIKER TILL GÖDESTAD

Inför mötet med Varbergs kommun 25 oktober finns nu en plan framtagen som ska användas till underlag i dialogmötena.

 

 

BO I GÖDESTAD

För att utveckla orten och ge chansen till människor som vill bo kvar i mindre bostäder behövs byggnation.

Se presentation av bygden samt bostadsköer till orten idag

 

DITT ENGEMANG ÄR VIKTIGT!

Alla vi som bor i Gödestad och i liknande mindre orter har i regel valt att göra detta. Anledningarna kan vara många och ibland tillfälligheter. Hur trivsamt det ska bli på en mindre ort hänger mycket på de boende själva. Det finns stort utrymme för alla som vill att engagera sig på olika sätt för att behålla eller öka trivseln i byn.

FÖRSTA SAMHÄLLSNIVÅN

 

är en bok på knappt 50 sidor som utkom vid årsskiftet 2016/2017. Den beskriver väl den nya samhällsstrukturen efter den stora kommunsammanslagningen 1971. Då bantades Sveriges kommuner från dryga 800 till knappt 300 kommuner. Därmed också antalet folkvalda politiker.

DEMOKRATIARBETE I GÖDESTAD

 

I Gödestad med knappt 400 invånare är det Hembygdsföreningen som även leder demokratiarbetet och samhällsutvecklingen. Det inbjuds årligen till träffar där det erbjuds möjligheter att vara med och påverka och engagera sig i olika frågor och projekt.

Gödestads hembygdsförening

 

Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.

 

I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta oss i Gödestad

 

Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg

 

T. 073- 550 84 09

E. kontakt@godestad.se

www.hembygd.se/godestad

Copyright @ All rights reserved