Utveckling

UTVECKLING - FÖR GÖDESTAD

Andra halvåret 2017 har ortsborna inbjudits till diskussioner om utveckling av bygden.

4 december träffades en arbetsgrupp i ett första dialogmöte för att göra en Ortsutvecklingsstrategi.

Ulrika Rylin, landsbygdssamordnare i kommunen, leder arbetet där två personer från Samhällsutvecklingskontoret, två politiker samt Mia Hedberg och Carl Ärdemyr även ingår.

Gruppen ska presentera ett förslag till plan vinter 2018/2019.

Läs vilka prioriterade frågor som ortsborna har framfört till gruppen här .


31 januari presenterades vid stormöte i Gamla skolan ett förslag till Orts-utvecklingsstrategi för Gödestad. Arbetsgruppen kommer nu att sammanställa synpunkter och idéer och utbarbeta ett förslag som ska ut på remiss.UTVECKLING AV MÖTESPLATS KÄLLEBERG

En utvecklingsplan för att göra Källeberg till ett attraktiv område för aktiviteter är framtaget. Det ingår i planen för Byapengen flera år framöver. Målsättningen är att det ska finnas en aktivitet för alla.POLITIKER TILL GÖDESTAD

Inför mötet med Varbergs kommun 25 oktober finns nu en plan framtagen som ska användas till underlag i dialogmötena.BO I GÖDESTAD

För att utveckla orten och ge chansen till människor som vill bo kvar i mindre bostäder behövs byggnation.

Se presentation av bygden samt bostadsköer till orten idag


Läs mer

DITT ENGEMANG ÄR VIKTIGT!

Alla vi som bor i Gödestad och i liknande mindre orter har i regel valt att göra detta. Anledningarna kan vara många och ibland tillfälligheter. Hur trivsamt det ska bli på en mindre ort hänger mycket på de boende själva. Det finns stort utrymme för alla som vill att engagera sig på olika sätt för att behålla eller öka trivseln i byn.

FÖRSTA SAMHÄLLSNIVÅN


är en bok på knappt 50 sidor som utkom vid årsskiftet 2016/2017. Den beskriver väl den nya samhällsstrukturen efter den stora kommunsammanslagningen 1971. Då bantades Sveriges kommuner från dryga 800 till knappt 300 kommuner. Därmed också antalet folkvalda politiker.

DEMOKRATIARBETE I GÖDESTAD


I Gödestad med knappt 400 invånare är det Hembygdsföreningen som även leder demokratiarbetet och samhällsutvecklingen. Det inbjuds årligen till träffar där det erbjuds möjligheter att vara med och påverka och engagera sig i olika frågor och projekt.

Gödestads hembygdsförening


Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.


I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta  oss i Gödestad


Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg


T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved