Monarkleden

Monarkleden är flyttad till:

www.hembygd.se/godestad/monarkleden

Översiktskartor över cykelvägar


Klicka på en linje för att se slingan i sin helhet. Zooma in valda delar genom att använda + eller - tecknet nere till vänster i kartbilden. På översta kartan visas slingor i anslutning till västra delen, nedersta kartan med anslutning till östra delen av Monarkleden.


Navigera i mobil enhet efter kartan!


Klicka på fyrkanten uppe i högra hörnet av kartan. Kartan öppnas i Google Maps där den blå pricken anger din position.


Skicka frågor och synpunkter!

 
 
 
 

Gödestads hembygdsförening


Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.


I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta  oss i Gödestad


Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg


T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved