4 (röd) Skällinge-Nösslinge-Åkulla-Varberg

Skällinge-Nösslinge-Åkulla-Grimeton "station"-Varberg

ca 65 km


Ta av från Monarkleden vid Valinge kyrka mot Skällinge.

Skällingesjön, sjöarna i Nösslinge, Svartensjön och sjön vid Åkulla friluftsgård. Det är några av alla de naturupplevelser som finns utmed vägen.


Gödestads hembygdsförening


Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.


I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta  oss i Gödestad


Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg


T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved