Monarkleden Varberg-Kungsäter

En historisk cykelled mellan Varberg och Kungsäter!


Leden invigdes 2 juli 2016 som en final av Birgerveckan som arrangerades av Gödestads hembygdsförening.

Läs om Birger Svensson, grundaren av Monark cykelfabrik i Varberg.


Monarkleden börjar på Kyrkogatan, bara ett stenkast från den byggnad där Birger Svensson startade sin verksamhet i Varberg.


Därefter följer den i Birgers spår, uppväxtplatsen i Båtsberg, Grimmared, i trakten där hans biologiska föräldrar härstammade från, för att slutligen hamna i Agnbäck, Kungsäter.


Klicka här för att se kartor över slingor som ansluter till Monarkleden

Gödestads hembygdsförening


Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.


I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta  oss i Gödestad


Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg


T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved