Översiktsplaner, strategier

Planer för Gödestad

Varbergs Kommun påbörjar hösten 2017 arbeten med att ta fram ortutvecklingsstrategier för mindre orter på Varbergs landsbygd. Gödestad är först ut i denna processen.

Som utgångspunkt finns de redan antagna planerna (finns i länkarna här till vänster).


Alla boende i Gödestad inbjuds att delta i att utforma vår framtida boendemiljö och utveckling.

Första träff 2 juli, andra träff 3 september, tredje träff 11 september, fjärde träff 25 september.


Vad som framkommer i diskussioner och framtida förslag redovisas på denna sidan.

Gödestads hembygdsförening


Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.


I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta  oss i Gödestad


Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg


T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved