Mötesslokaler, anläggningar, föreningar

Gamla skolan i Gödestad

Lokal för max 50 personer med enkelt kök. Perfekt för olika familjetillställningar och föreningsmöten.


Grimetons bygdegård

Anpassad för större tillställningar.

Utrustad med stort rejält kök för matlagning och rationell diskhantering.

För mer information och bokningsuppgifter se deras hemsida.

Gödestads hembygdsförening


Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.


I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta  oss i Gödestad


Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg


T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved