Gödestad

VÄLKOMNA!

Till Gödestad, 8 km öster från Varberg utmed väg 153. Ca 320 invånare i Hallands till ytan minsta ort.

Årets sista aktiviteter!

21 december Julafterwork och 26 december Julpromenad. Ladda hem inbjudan.

Cykla och vandra, kulturplatser, idrott och föreningar. Läs här om en del av utbudet.

Planer för Gödestad presenteras här. Läs om hur du kan vara med att lämna synpunkter och komma med förslag.

Företag, hantverkare, skolor, samhällsservice m.m. Här samlas en del av utbudet.

Läs om hur det är att bo i Gödestad! Gödesta'bor berättar.

Gödestads hembygdsförening

 

Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.

 

I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta oss i Gödestad

 

Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg

 

T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved