Birgerveckan i Gödestad

Bo i Gödestad?

Anmäl intresse i vår bostadskö här!

Tack alla som har bidragit med 100 kronor till Birgerveckan och Monarkleden!

Fortsatta inbetalningar deltar inte i utlottning av cyklar.

 

Läs mer om 100-lappen här

Aktuellt nu!

 
 
 

Skicka E-post till Birgerveckan!

Grattis till tre vinnare av cyklar!

Nr 82, Elisabeth Otterdahl

64, Magnus Sivertsson

149, Hilda Otterdahl

Birgerveckan är avslutad!

 

Birgerveckan avslutades lördagen den 2 juli med att guida Birger Svenssons ättlingar i Gödestad och avslutningsvis inviga cykelleden, Monarkleden, i Båtsberg på platsen där Birger Svensson växte upp.

Vi framför ett tack till alla som arbetat med, deltagit i akvititeter eller på annat sätt stöttat Birgerveckan 2016.

 

Gödestads Hembygdsförening

En vy över Gödestad centrum med bostadsområdet Ekarevägen i förgrunden. Därefter kyrkan och Höggärdsvägen. Foto: Nicklas Jörnås

Gökotta 2015. På väg upp till Galgberget från Gödestads kyrka. STF Kungsbacka - Varberg på besök. Foto:Eva Lagerstedt

Källebergsvägen 14

432 91 Varberg

godhemb@gmail.com

Gödestads

Hembygdsförening