1 (röd) Världsarvsbygd

Världsarvsbygd

ca 10 km


En behaglig cykeltur i ett böljande jordbrukslandskap. Hela tiden kan du se antennerna (masterna) tillhörande Världsarvet i Grimeton.

På kartan finns flera förslag till uppehåll längs med vägen. Gör gärna en vandring upp på Galgberget som t.o.m. erbjuder havsutsikt.


Gödestads hembygdsförening


Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.


I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta  oss i Gödestad


Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg


T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved