Att göra

REKREATION OCH UTFLYKTSMÅL I GÖDESTAD MED OMNEJD

Historiska platser blandat med naturtyper från hav, slättland och skogsbygd gör Varbergs kommuns inland till ett attraktivt område för besökare. I takt med att gårdsbutiker, bed & breakfast, hantverkare, caféer m.m. öppnar blir området än mera attraktivt. Lägg därtill det växande antalet cykelleder och vandringsleder som gör bygden ännu mera tillgänglig.

ATT GÖRA I GÖDESTAD

Löparspår, promenadvägar, boule, skridskor, lekplats, läs om alla mötesplatser i Gödestad.

MONARKLEDEN

Monarkleden är ett huvudcykelstråk mellan Varberg centrum och Agnbäck i Kungsäter. Här finns också tips på olika anslutningsmöjligheter till leden. Nära 100 procent av all cykling sker på asfaltsunderlag.

KUNGSJÖLEDERNA

Kungsjölederna är ett vandrings- och rekreationsområde i Kungsäter-Gunnarsjö.

Till vårsäsongen 2019 beräknas alla lederna och anläggningarna vara fullt utbyggda

AKTIV FRITID


Det finns stora möjligheter till en aktiv fritid, vandring, cykling och övriga naturupplevelser. Det efterfrågas mer och mer information om lämpliga områden att komma nära naturen i. I grunden ska vi också komma ihåg att det är Allemansrättens regler som gäller vid vistelse i naturen och inget annat anges.

ÅKULLA BOKSKOGAR

Åkulla bokskogar är samlingsnamnet för alla vandringsleder som sträcker sig i det stora bok-skogsområdet i Åkulla, Dagsås och Grimeton. På hemsidan finns all information om lederna m.m.

BEXELLS TALANDE STENAR

Grimetons Hembygdsförening har som en stor uppgift att ansvara för Bexells talande stenar i Torstorps skogar. Det går även att boka guidade vandringar i området.

GÖDESTAD KYRKORUIN

Från Gödestad, på vägen till Världsarvet i Grimeton finns avtagsvägen till den gamla kyrkoruinen som förvaltas av Gödestads Hembygdsföreningen. Guidningar kan bokas genom föreningen.

SMAKA PÅ TVÅÅKER

Få tips om alla utflyktsmål och aktivitetsställen i Tvååkersbygden! Vingård, B & B, gårdsbutiker, loppisar, caféer, trädgårdar m.m.

Gödestads hembygdsförening


Är det lokala organet i Gödestad för bevarande av kulturhistoria, samordna aktiviteter samt utveckling av bygden.


I föreningen kan alla bli medlemmar och delta i den demokratiska processen kring frågor som drivs

Kontakta  oss i Gödestad


Gödestads hembygdsförening

Ljungstorp 19

432 91 Varberg


T. 073- 550 84 09

kontakt@godestad.se

Föreningens hemsida

Copyright @ All rights reserved